Rabu, 07 Desember 2011

SISTEM PEREDARAN DARAH PADA VERTEBRATA

 PEREDARAN DARAH
PISCES


JANTUNG IKAN dengan sirkulasinya • Peredaran darah Ikan mempunyai sistem peredaran darah tunggal.
 • Jantung terdiri atas dua ruang yaitu serambi dan bilik.
 • Peredaran darahnya terdiri atas jantung dan sinus venosus. Jantung ikan terdiri ata dua ruangan, atrium dan ventrikel dan terletak di belakang insang. Sinus venosus adalah struktur penghubung berupa rongga yang menerima darah dari vena dan terbuka di ruang depan jantung. Diantara antrium dan ventrikel jantung terdapat klep untuk menjaga agar aliran darah tetap searah.
 • Jantung berisi darah yang miskin oksigen.
 • Darah yang berasal dari bilik jantung dipompa melalui aorta menuju insang.
 • Dalam insang karbon dioksida dilepaskan dan oksigen diikat oleh darah.
 • Setelah melewati insang, darah yang banyak mengandung oksigen dialirkan ke seluruh tubuh
 • Jadi pertukaran darah pada ikan terjadi ketika ekspirasi
 • Peredaran darah ikan disebut peredaran darah tunggal karena darah dari insang langsung beredar ke seluruh tubuh kemudian masuk ke jantung. Jadi darah hanya beredar sekali melalui jantung dengan rute dari jantung ke insang lalu ke seluruh tubuh kemudian kembali ke jantung.
Peredaran darah kadal

 • Peredaran darah pada reptil mempunyai sistem peredaran ganda .
 • Jantung kadal terdiri dari empat ruang yaitu serambi kiri, serambi kanan, bili kiri dan bilik kanan.
 • Dari jantung keluar dua buah aorta aorta kanan dan aorta kiri.
 • Aorta kanan keluar dari bilik kiri dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh.
 • Aorta kiri keluar dari perbatasan bilik kiri dan bilik kanan mengalirkan darah ke bagian belakang tubuh
Perbandingan Peredaran darah antar anggota Vertebrata

Tidak ada komentar:

Posting Komentar